Marketing analytiker - Lars Grove Mortensen
 
[ Profil ]
[ Erhvervserfaring ]
[ Uddannelse ]
[ Sprog ]
[ IT-kompetencer ]
[ Kontakt information ]

English version: Marketing analyst Lars Grove Mortensen Marketing analyst >>

Marketing analytiker

Proaktiv marketing analytiker med flair for forretningsudvikling og analyse med sans for detaljen. Dygtig til at tolke data fra forskellige kilder med henblik på optimerende tiltag.

  Erhvervserfaring

2019-2020
(seneste ansættelse)
Marketing Project Manager hos BravoTours.dk og resten af TravelCo Nordic
Som marketing projektleder hos TravelCo Nordic (Bravo Tours, Sun Tours, Solresor.se, Solia.no og Matkavekka.fi) havde jeg den store fornøjelse at arbejde med blandt andet følgende arbejdsopgaver:
 • Ansvarlig (Product Owner) for udvikling og videreudvikling af koncernens mange websites (bravotours.dk, suntours.dk, solresor.se, solia.no, samt matkavekka.fi). I denne forbindelse havde jeg den daglige kontakt og projektledelse for 8 udviklere i Hviderusland, kontakt med øvrige relevante leverandører, samt den interne koordinering af forretningens behov og ønsker. Udover indgående forretningsforståelse opnået gennem min karriere, gav det mig også en ekstra vinkel på denne opgave, at jeg selv er tidligere programmør og derfor også har dyb teknisk indsigt i udviklingsarbejdet.
 • Selvstændig udvikling (programmering) af en række værktøjer til optimering og understøtning af forretningen - herunder blandt andet et survey-system til måling og optimering af kundetilfredsheden, samt diverse integrationer (APIs og feeds) med diverse online marketingsystemer (som Google Ads, Facebook, Travelmarket, rantapallo.fi, etc.) for at kunne indføre og optimere koncernens brug af "marketing automation".
 • Optimering af brugeroplevelsen (UX) og konverteringsoptimering (CRO) på koncernens websites.
 • Søgemaskineoptimering (SEO) af koncernens websites.
 • Marketinganalyse og datamining.
 • Faglig sparring med kollegaer omkring teknisk optimering af blandt andet Google Ads annoncering.
 • Bidrage generelt med viden om tracking, datamining og marketinganalyse.
Se anbefaling (fra Head of Marketing) >>


2017-2019 Marketing konsulent og analytiker i Reklameafdelingen.dk
Reklameafdelingen er et lille bureau, der tilbyder sig som "ekstern reklameafdeling" for de virksomheder, der ikke selv har en reklameafdeling inhouse. Mine opgaver i Reklameafdelingen har blandt andet været:
 • Webudvikling (behovsafdækning og programmering) af kunders websites.
 • Optimering af brugeroplevelse (UX) og konverteringsoptimering (CRO) på kunders websites.
 • Søgemaskineoptimering (SEO) af kunders websites.
 • Opsætning og optimering af online annoncering - blandt andet via Google Ads.
 • Tekstforfatning af reklametekster til kunders websites og andre reklamefremstød.
 • E-mail markedsføring - opsætning og eksekvering af kampagner via kendte systemer som Campaign Monitor og MailChimp.
 • Opsætning af tracking via Google Analytics og efterfølgende sparring ifm. datamining og analyse.
 • Manuskriptforfatning, instruktion og redigering af online reklamefilm.


2014-2016
Online marketing specialist og analytiker hos Sport24.dk og Sport24Outlet.dk
Denne meget spændende online marketing funktion byder på en lang række forskellige optimeringsopgaver, som søgemaskineoptimering (SEO), AdWords-optimering og konverteringsoptimering. Helt kort kan opgaverne som online marketing specialist og analytiker hos Sport24.dk beskrives således:
 • Få flere potentielle kunder til at besøge virksomhedens webshops.
 • Få flere af webshoppens besøgende til at konvertere.
 • Bidrag generelt med viden om tracking, datamining og marketinganalyse.
Se anbefaling >>


2012-2014 Marketingchef hos VVS-Eksperten A/S
Ledelse af marketingaktiviteterne i en hastigt voksende handelsvirksomhed med distribution både via online webshop og 25 fysiske butikker fordelt over hele Danmark. Virksomhedens marketingafdeling består af 3 fuldtidsansatte medarbejdere og en freelance konsulent i fast tilknytning. Denne ansættelses ansvarsområder og arbejdsopgaver kan nærmere beskrives som:
 • Udvikling og implementering af virksomhedens marketingstrategi (branding/positionering), både online og offline.
 • Udarbejdelse, koordinering og eksekvering af virksomhedens marketingplan.
 • Evaluering og optimering af virksomhedens marketingindsatser, herunder definering og vedligeholdelse af marketing scorecards.
 • Budgetansvar for virksomhedens marketingbudget.
 • Forhandling og indgåelse af aftaler med marketingleverandører.
 • Marketingteoretisk sparring omkring markedsføringsmaterialers udformning, herunder tilvejebringelse af opdateret viden fra bla. relevant universitetsforskning.
 • Godkendelse af annoncer og andre markedsføringsmaterialer.
 • Ansvar for udarbejdelse af marketinganalyser.
 • Ansvar for udvikling af PR-koncepter og markedsføringsaktiviteter.
 • Ansvar for eksekvering og kontinuerlig optimering af online markedsføring - herunder søgemaskineoptimering (SEO), samt kampagner med Google AdWords, Google AdSense, Google Display Netværket og anden bannerannoncering.
 • Personaleledelse og generel ledelse af marketingafdelingens aktiviteter.
Se anbefaling (fra direktøren) >>
Se anbefaling (fra marketingafdelingens grafiker) >>

2011-2012 Marketing analytiker hos eBay Classifieds Group (dba.dk, bilbasen.dk, etc.)
Meget spændende arbejde som marketing analytiker for en stor multinational koncern, der har mere end 25.000 ansatte overalt i verden. Stillingen som marketing analytiker har kontaktflader overalt i verden - på tværs af landegrænser og på tværs af eBay-koncernens forskellige aktiviteter verden over. Rollen som marketing analytiker indebærer overordnet set ansvaret for at levere datagrundlag og marketinganalyser til; forarbejde for kommende marketinginitiativer, optimering af igangværende marketingkampagner og evaluering af gennemførte markedsføringstiltag. Mere specifikt består marketing analytikerens arbejdsopgaver blandt andet i:
 • Ansvar for marketing tracking og analyse - med et proaktivt fokus på kontinuerlig optimering af virksomhedens markedsføringsindsatser.
 • Definering og vedligeholdelse af marketing scorecards - og rapportering af kampagners effekt.
 • Forecasting af website trafik og markedsscenarier - som grundlag for både finansielle budgetter og allokering af virksomhedens midler.
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og datagrundlag for optimering af virksomhedens søgemaskineoptimering (SEO) og søgemaskine-markedsføring (SEM).
 • Ansvar for eksekvering (inkl. budgetansvar) og kontinuerlig optimering af online markedsføringskampagner - herunder bla. Google AdWords, Google Display Netværk, Google AdSense, samt bannerannoncering.
 • Kontraktforhandling af trafiksamarbejdsaftaler med andre store websites.
 • Ansvarlig producer (inkl. budgetansvar) for produktion af online reklamefilm.
 • Tilsikre korrekt implementering og konfiguration af tracking på marketing kampagner, websites og andre initiativer - herunder indgår hovedansvar for virksomhedens brug af Google Analytics, Gemius Traffic og Gemius Explorer.
 • Yde støtte til kollegaer fra forskellige afdelinger og datterselskaber i forbindelse med diverse opgaver omkring databehandling, statistik og analyse.
 • Eksekvering af større kundeundersøgelser og analyse/rapportering af disses resultater - herunder bla. brugerundersøgelsen "Net Promoter Score" (NPS).
Se anbefaling >>
 
2008-2011
Forretningsudvikling og marketing hos Volvo Truck Center Danmark A/S
Har været beskæftiget både på eftermarkedet og i salgsafdelingen. Arbejdsopgaverne kan beskrives således:
 • Analyse af de enkelte filialer og sælgeres resultater - med henblik på proaktiv forbedring.
 • Optimering af salgsafdelingens analyse- og rapporteringsværktøjer, herunder udvikling af nye proaktive måder at evaluere salgsindsatsen.
 • Analyse af arbejdsgange, processer og rutiner - med henblik på kontinuerlig optimering, bla. ved udvikling og implementering af nye administrative systemer.
 • Kontinuerlig udvikling og implementering af nye værktøjer til lettelse af daglige rutiner for både sælgere, salgssupportere og salgsledelse. Herunder udvikling og implementering af ERP-system, der i dag er den administrative "rygrad" i hele salgsindsatsen.
 • Markedsføring - herunder forudgående analyse, udvikling af kampagner og disses planlægning samt efterfølgende opfølgning, evaluering og resultatmåling. Jeg har desuden været aktiv vedr. den markedsføringsmæssige brug af virksomhedens hjemmeside.
 • Operationel markedsføring ifm. grafisk udformning af trykte annoncer, implementering af udviklede tiltag på hjemmesiden, samt assisteret med opdatering, vedligeholdelse og søgemaskineoptimering af hjemmesiden.
 • Udarbejdelse af konkrete initiativer til forbedring af salgsindsatsen - har herunder blandt andet arbejdet med strategi for prissætning, strategi for hvordan salgskonsulenterne med fordel kan rådgive kunderne omkring komplekse lastvognsopbygninger, udvikling af konkrete værktøjer til afkastoptimering af salgskonsulenternes tid, værktøjer til rettidigt at kontakte de rigtige kundepotentialer på det rigtige tidspunkt, etc.
Se anbefaling >>
 
2004-2008 Mekanikerlærling hos SMC-Biler A/S (Volkswagen / Audi)
Det er min oplevelse, at min tid som timelønnet håndværker har påvirket mig positivt i retning af effektiv og praktisk orienteret tilgang til mine nuværende opgaver med marketing og forretningsudvikling. Se svendebrev >>
 
2001-2003 Selvstændig marketing konsulent og analytiker
Jeg har blandt andet drevet selvstændig konsulentvirksomhed omkring marketing og markedsføring, med virksomheden WebSolut.

Jeg har også entreret med eksterne ydelser og joint-venture konstruktioner omkring driften af internet-butikker.

Jeg har endvidere, som underleverandør, været aktiv ifm. kurser omkring "den professionelle brug af Internettet" og især "dét at drive virksomhed på Internettet".
 
2001-2003 Virksomhedskonsulent hos KGN Erhverv Danmark
Konsulentarbejde og sagsbehandling omkring markedsføring, distribution, internet-butikker, samt selskabskonstruktioner i ind- og udland. Der var desuden en vis mængde praktiserende opgaver omkring især markedsføring.

Se anbefaling >>
 
2001-2001 Udvikler hos Kongsbak Informatik
Salg og udvikling af hjemmeside-løsninger til virksomheder og offentlige institutioner. Herunder blandt andet et større projekt til publicering af forskningsresultater fra Risø DTU (Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi).
 
1999-2000 Udvikling og drift af M-A-X COMPUTERS ApS
Programmering og opsætning af internet-butik. Besvarelse af kundehenvendelser og ordrehåndtering. Logistisk arbejde omkring afsendelse af solgte varer, samt håndtering af returvarer. Alt sammen på det meget praktiske og jordnære plan.Uddannelse

2014-2016 HD(A) – Marketing Management hos Aarhus Universitet
Denne uddannelse er 2-årig og tages som deltids-uddannelse (om aftenen og i weekenderne) ved siden af et relevant fuldtidsarbejde i virksomhedsledelse, marketing og/eller salg. De studerendes praktiske erfaringer inddrages ofte i undervisningen, der fokuserer målrettet på den praktiske anvendelse af relevante teorier og forskning.

Formålet med uddannelsen er at give den studerende en profil med de værktøjer, det kræver at udfylde rollen som marketingchef i enhver type organisation – på såvel nationale som internationale markeder, på industrielle markeder (B2B), forbrugermarkeder (B2C), eller hos offentlige virksomheder.

Uddannelsen inkluderede følgende fag og valgfag:
 • Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)
 • Markedsføring på professionelle markeder (B2B)
 • Anvendt markedsanalyse
 • Strategisk markedsplanlægning
 • Innovationsledelse og produktpolitik
 • Markedskommunikation
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • Lederen som forandringsagent
 • Økonomistyring i ledelsesperspektiv
 • Projekt seminar – hvori jeg undersøgte og diskuterede, hvordan en specifik (men anonym) virksomhed kunne lukke (eller i det mindste indsnævre) det stadig voksende gab mellem den accelererende kompleksitet på dens markeder og dens organisations begrænsede evne til at imødekomme denne stigende kompleksitet – hvilket kræver en ny tilgang til marketing kapabiliteter, en modstandsdygtig og frit flydende organisation, årvågent lederskab, samt mere adaptive forretningsmodeller.
 • Afhandling – hvori jeg undersøgte og diskuterede, hvilke af sine nuværende forretningsenheder en specifik (men anonym) koncern burde beholde i sin portefølje af forretningsenheder – vurderet ud fra et parenting perspektiv.
 
2015-2015 Strategisk markedsplanlægning hos Aarhus Universitet
Denne efteruddannelse har givet styrkede kompetencer omkring udtænkning, formulering og gennemførelse af strategiske beslutninger for virksomheden – ud fra et hensigtsmæssigt forretningsperspektiv, med grundlag i valide analyser og informationer.

Undervisningen har fokuseret på:
 • Forståelse af strategibegrebet og organisationers overordnede formål.
 • Analyse af organisationers konkurrencemæssige scenarie.
 • Analyse af de langsigtede udviklinger i organisationers omverden.
 • Analyse af organisationers interne ressourcer og kapabiliteter.
 • Udarbejdelse af organisationers overordnede strategier.
 • Ledelse af strategiprocesser.
 • Corporate governance.
 • Forretningsmodeller for eBusiness.

Faget har således konkret givet styrkede kompetencer i forhold til at kunne:
 • Styrke virksomhedens konkurrenceevne på strategisk niveau.
 • Håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, der ofte forbindes med at skabe de nødvendige organisatoriske forandringer.
 • Vurdere den strategiske markedsføringsplanlægning på teoretisk og metodisk grundlag.
 • Udarbejde velfunderede ændringsforslag til både strategiindhold og strategiprocesser.

Se karaktermeddelelse >>
 
2015-2015 Markedskommunikation hos Aarhus Universitet
Denne efteruddannelse i strategisk markedskommunikation har givet styrkede kompetencer omkring dét at formidle virksomhedens markedstilbud til virksomhedens omverden – gennem en helhedsorienteret kommunikationsplanlægning og efterfølgende effektiv dialog med markedet.

Faget omhandler branding og kommunikationsplanlægning i alle virksomhedstyper – herunder både produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder, på både forbrugermarkeder (B2C) og professionelle markeder (B2B), i såvel nationale som internationale sammenhænge.
 
2015-2015 Innovationsledelse og produktpolitik hos Aarhus Universitet
Dette kursus har fokus på de faktorer, der understøtter succesfuld innovation og produktudvikling – gennem planlægning og ledelse af innovationsprocesser, organisationsstrukturer og metoder. Faget er baseret på en markedsorienteret tilgang til produktudvikling/innovation og gennemgår blandt andet fagområder som strategi, organisationsudvikling og innovationsledelse. Kurset har således givet praktisk anvendelige kompetencer inden for:
 • Analyse af organisationens kapabiliteter ift. produktudvikling og innovation – ved inddragelse af konkurrencemæssige, markedsmæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer.
 • Udarbejdelse af velfunderede forbedringsforslag til, hvordan organisationen kan opnå øget innovation – på både strategisk og operativt niveau.
 
2014-2014 Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C) hos Aarhus Universitet
Kurset har givet styrkede kompetencer for analyse af forbrugeradfærd, med særligt fokus på tilrettelæggelse og implementering af marketingaktiviteter – reflekteret i forbrugernes ønsker, interesser, værdier, holdninger og behov.

Kursets fokus på øget indsigt i forbrugerefterspørgsel har desuden givet praktisk anvendelige værktøjer til identifikation og løsning af forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger i relation til ledelsesbeslutninger omkring salgs- og marketingindsatsen.

Kurset har dermed givet en vigtig og praktisk anvendelig opkvalificering af essentielle kompetencer i det daglige arbejde som både marketing analytiker og til arbejde med marketingledelse, på både nationalt og internationalt plan.

Se karaktermeddelelse >>
 
2014-2014 Markedsføring på professionelle markeder (B2B) hos Aarhus Universitet
Denne efteruddannelse har givet kvalifikationer til selvstændig løsning af komplekse ledelsesopgaver inden for markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning på professionelle markeder (B2B) i ind- og udland. Dette ud fra et værdikædeperspektiv, som inddrager virksomhedens relationer til både kunder og leverandører.

Undervisningen har fokuseret på:
 • Strukturer, markedskarakteristika og købsadfærd på B2B markeder.
 • Anskuelse af virksomheden ud fra et forsyningskædeperspektiv.
 • Leverandørstrategier.
 • Markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.

Se karaktermeddelelse >>
 
2014-2014 Anvendt markedsanalyse hos Aarhus Universitet
Informationsteknologi og data bliver stadig vigtigere for virksomhedens markedsføring - på både B2C og B2B markeder. Det er derfor afgørende for virksomhedens succes, at kunne indsamle og fortolke relevante data, samt at kunne bruge disse data proaktivt i forbindelse med markedsføringsstrategi. Ofte er det netop denne kapabilitet, der giver en succesrig virksomhed sin afgørende konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne.

Undervisningen i dette fag har været fokuseret på at give praktiske kompetencer i indsamling, analyse og udnyttelse af markedsdata, der kan understøtte virksomhedens markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning – på både nationalt og internationalt niveau. Som studerende har man dermed fået kompetencerne til at udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af data. Disse kompetencer er således også meget anvendelige i det daglige arbejde som marketinganalytiker.
 
2014-2014 Statistik hos Erhvervsakademi Aarhus
Efteruddannelse i statistik med fokus på analytisk tilgang til proaktiv optimering af marketingaktiviteter. Kurset har givet viden om statistiske begreber, samt især kompetencer til praktisk anvendelse af modeller og indsamlingsmetoder, som kan anvendes til udarbejdelse og fortolkning af økonomiske analyser. Således har kurset givet en vigtig og praktisk anvendelig opkvalificering af essentielle kompetencer i det daglige arbejde som marketing analytiker. Konkret har kurset givet erfaring med:
 • Beskrivende statistik
 • Grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Sandsynlighedsfordelinger og stokastiske variable
 • Konfidensintervaller
 • Hypotesetests
 • x2 test (antalstabeller og goodness-of-fit test)
 • Ensidig variansanalyse
 • Stikprøveudvælgelse
 • Regressionsanalyse (herunder multipel lineær regression)

Se karaktermeddelelse >>
 
2013-2013 Driftsøkonomi hos Erhvervsakademi Aarhus
Efteruddannelse i driftsøkonomi, med fokus på strategisk styring af produktivitet, omkostninger, parameteroptimering, samt virksomhedens afsætnings- og konkurrencesituation. Kurset har givet styrkede kompetencer ift.:
 • Identificering, analyse og løsning af erhvervsøkonomiske opgaver.
 • Anvendelse og vurdering af driftsøkonomiske modeller, løsningsmetoder og efterfølgende evaluering af resultaterne.
 • Analyse af virksomhedens situation på markedet - herunder forhold omkring efterspørgsel, konkurrence, produktion og omkostninger.
 • Udvælgelse, vurdering og optimering af virksomhedens handlingsparametre.
 
2010-2011 Marketing, økonomi, salg og ledelse hos Erhvervsakademi Aarhus
Sidste halvdel (3. og 4. semester) af "AP degree in Marketing Management"

Uddannelsen foregår på engelsk, idet der typisk er meget få danske elever i klasserne - der i øvrigt er befolket med nationaliteter fra Portugal til Bangladesh. Det styrkede ikke alene de sproglige kundskaber, men i særdeleshed også forståelsen for kulturelle forskelle, samt min internationale orientering i øvrigt.

Find evt. mere om uddannelsen her >>

Se karaktermeddelelse >>
 
2009-2010 Marketing, økonomi, ledelse, jura, statistik og entrepreneurship hos University College Nordjylland
Første halvdel (1. og 2. semester) af "AP degree in Marketing Management"

Se i øvrigt ovennævnte om uddannelsen.

Se karaktermeddelelse >>
 
2004-2008 Automobil teknologi og mekanik hos Auto College Aalborg
Se svendebrev >>
 
1999-2001 Handelsskole uddannelse hos Aalborg Handelsskole
Salg, service, erhvervsøkonomi, informationsteknologi, matematik, samfundsvidenskab og erhvervssprog (dansk, engelsk og tysk)Sprogkundskaber

  Dansk
Modersmål.
 
  Engelsk
Flydende i skrift og tale.

Har afsluttet både forhandlerkursus og akademisk uddannelse hos hhv. University College Nordjylland og Erhvervsakademi Århus - alt sammen på engelsk.
 
  Norsk og svensk
Forstår og kommunikerer på fornuftigt niveau.
 
  Tysk
Folkeskoleniveau i skrift og tale.

Ikke imponerende evner, men har dog kunnet kommunikere med eksempelvis tyske værkstedskunder i min tid som mekanikerlærling på et VW-værksted - hvor jeg ligeledes har kunnet søge relevante informationer i tysk-sproget værkstedslitteratur ifm. fejlfinding og reparation af biler.

Ønsker aktivt at forbedre mine tyske sprogkundskaber.
 
  Kulturforståelse
At kunne opnå god kontakt med folk fra andre lande handler ofte om andet og mere end selve den sproglige kompetence - det handler især om forståelse for kulturelle forskelle!

Jeg har deltaget aktivt i udvekslingsforløb med Tjekkiet, Østrig og Italien. Det har været gensidige forløb, hvor jeg som gæst både har prøvet værtslandenes skolegang og været privat indlogeret - så også forskellene i privatlivets kultur er oplevet på første hånd. Som vært har jeg sikret, at mine respektive udvekslingspartnere har fået samme gode oplevelse, som de gav mig, da jeg var gæst hos dem.

Jeg har gennemført en international akademisk uddannelse med kun få danske medstuderende - i klasser befolket med nationaliteter fra Portugal til Bangladesh.

Jeg oplever, at mine internationale erfaringer har givet mig en stor og bred indsigt i kulturelle forskelle - og ikke mindst i betydningen af vores individualiteter.IT-kompetencer

  Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Access, etc.)
Ekspert niveau.
God intuitiv forståelse/lærenemhed.
 
  Analyseværktøjer
Specielt i forbindelse med min marketing erfaring har jeg arbejdet en del med analyser. Blandt andet har jeg arbejdet med Google Analytics, gemiusTraffic, gemiusAudience, Google Insights for Search, Google Trends, etc. Desuden har jeg, fra tid til anden, udviklet mine egne analyseværktøjer (afhængig af opgave og projekt).

I min tid som marketing analytiker for eBay, var jeg blandt andet projektleder på et projekt, der justerede/opdaterede/ryddede op i tracking koderne på hele dba.dk (herunder også implementeringen af Google Analytics og Gemius på sitet). Projektet havde til formål at sikre den datakvalitet i virksomhedens tracking data, som er nødvendig for at kunne udføre pålidelige marketing analyser og andre business intelligence analyser. Se gerne anbefaling fra dette arbejde under kapitlet "Erhvervserfaring" ovenfor.
 
  Grafisk arbejde og videoredigering
I forbindelse med udformning af markedsføringsmateriale, trykte annoncer, hjemmesider, mv., har jeg i mange år brugt Adobe Photoshop.

Både professionelt og som hobby har jeg arbejdet med produktion af film og video - ligefra professionelle reklamefilm til min private hobby med produktion af YouTube-videoer omkring marketing og virksomhedsdrift. Fra dette arbejde har jeg god erfaring med brugen af Adobe Premiere og Adobe Premiere Elements til videoredigering.
 
  Programmering
Både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende har jeg praktiseret programmering af både it-systemer, dynamiske hjemmesider og andre web-baserede applikationer. Jeg skriver alt kode "i hånden" (gerne i Notepad++) og mine specifikke kompetencer inkluderer:

Webdesign:
 • HTML
 • CSS
 • XML
 • Responsivt webdesign til mobile enheder (vha. Bootstrap 3 frameworket)

Programmering:
 • PHP
 • SQL
 • JavaScript
 • ASP (klassisk ASP)

Databaser og databaseadministration:
 • MySQL
 • phpMyAdmin
 • Microsoft Access

Blandt andet har jeg designet og programmeret et administrativt it-system, der nu er den administrative "rygrad" i hele Volvo Truck Centers samlede salgsindsats. Systemet håndterer blandt andet ordrehåndtering, intern vidensdeling, statistik og økonomisk benchmarking, mv. Min rolle som udvikler på dette projekt, inkluderede alle design- og udviklingsopgaver, herunder:
 • Analyse og afdækning af brugerbehov
 • Fortolkning af organisations behov med henblik på udvikling af systemarkitekturen
 • Design og modellering af databasestruktur
 • Databaseprogrammering (SQL)
 • Optimering af databasens ydeevne
 • Udvikling af en dynamisk brugergrænseflade, udviklet med ASP og SQL, samt diverse klientside scripts (primært udviklet i JavaScript)
 • Udvikling af API'er til dataudveksling med andre IT-systemer
 • Udvikling af backupfunktionalitet og sikkerhedsrutiner
Se gerne anbefaling fra dette arbejde under kapitlet "Erhvervserfaring" ovenfor.Kontakt information

Du er meget velkommen til at kontakte marketing analytiker Lars Grove Mortensen i forbindelse med ansættelsesmuligheder og relaterede emner:

 
Telefon: (+45) 25 31 79 01
 
Hjemmeside: www.grove-mortensen.dk
 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/marketinganalytiker
 
Facebook: www.facebook.com/marketinganalytiker
 
Amino Ekspertblog: www.amino.dk/blogs/larsgrovemortensen/default.aspx
 
YouTube: www.youtube.com/malteraq
 
Google+: Google+
 Valid CSS!